Spinning

Trening på vår måte siden 1980
Spinning har i mange år vært en av de mest populære gruppetimene på timeplanen vår, og for mange har spinning blitt en livsstil. En svakhet med spinning som treningsform har bestandig vært at det er vanskelig å måle resultatet av treningen over tid. Dette har vi tatt konsekvensen av. Vi har anskaffet TECHNOGYM spinningsykler med wattmålere og innført treninger som setter fokus på ulike mål ved å bruke watt som verktøy. Målsettingen er å ta trening på spinningsykkel et steg videre, over i en verden der watt spiller hovedrollen. Watt som verktøy tilfører innendørs sykling mekanismer for å styre og måle resultatet av treningen.
Watt er måleenheten som benyttes for å måle intensiteten på treningen, dvs. hvor stor kraft du sykler med i løpet av en gitt tidsperiode.
For å få mest mulig ut av din innendørs sykling anbefaler vi deg å ta en watt-test. Slik finner du ditt nåværende nivå, og kan legge en plan for hvordan du skal nå dine treningsmål, hva slags timer du bør gå på, eller hva slags fokus du bør ha

Det er plass til totalt 41 personer på våre sykkeltimer.  Booking kan gjøres på forhånd benytter du deg av dette, må du være i sykkelsalen 5 minutter før timen starter, ellers går plassen din til en annen.

Skullerud Sport Senter har også en egen sykkelklubb se sykkelklubben. Du som er interessert i å sykle utendørs, er målbevisst sykling inne i vinterhalvåret det beste alternativet.
Sykkelbegreper:
RPM / frekvens / kadens = Antall tråkk i minuttet (omdreining på pedalene)
WATT = den kraften du tråkker ned i pedalen

100 % watt er din terskel og ikke maks av hva du klarer å tråkke. Vi kan fint jobbe på over 100% i Watt, men da i kort periode
Vi bruker ikke watt som måleenhet på alle timer. Watt brukes først og fremst på sport og power timer
Vi anbefaler alle å ta en watt test, dette for at dere enklere kan styre en time utifra ditt ståsted.
VÅRE SYKKELTIMER
Våre sykkeltimer blir delt inn på følgende måte:
Sport: For deg som trigges av resultater, liker å måle treningsøktene. Trener systematisk. Liker basistrening.
Dette er sykkelspesifikk trening og kan overføres til utetrening på sykkel.
Vi følger alltid watt % på Sport timen og vi bruker alltid Løypeprofil.
Power: Ren styrketråkk time, vi bruker watt % og løypeprofil
Fin beintrening også for deg som synes det er litt vanskelig å få trent bena sikkelig med vekter.
Shape: For deg som er opptatt av kaloriforbrenning. Ønsker enkel og grei trening som gir resultater.  Dette er en fin time for deg som liker å følge musikken, liker mye variasjon i programmet.
Desto høyere gjennomsnittswatt du klarer å holde innenfor en gitt tidsperiode, desto større arbeid har du utført, og desto mer energi (watt) har du produsert.Du får derfor en objektiv måling av treningen din. Wattmåleren lyver ikke, og wattbasert trening gir deg derfor en direkte indikator på hvordan formen din er. Wattbasert trening gir deg det som spinning tidligere har manglet, dvs. muligheter til å måle resultater og fremgang. For mange er dette en god motivasjonsfaktor for å yte litt ekstra på treningen!
En wattest brukes som et utgangspunkt for hvilken intensitet du skal ligge på i disse timene. Wattesten gir deg en terskelverdi, målt i watt, som brukes for å stille inn sykkelen riktig på timene.
Move: For deg som liker god variasjon og er opptatt av velvære i hverdagen.Timen baserer seg på RPM som referanse, god musikk og fine variasjoner
Fun: For deg som trigges av musik, synes det er viktig å ha det gøy og liker å gjøre ting sammen med andre. Her er det opp til instruktøren og styre referansene for timen. RPM, Move, video etc.
Balance: For deg som trenger å koble av fra stresset hverdag. Aktivitet og bevegelse kan være terapi for deg
Hva trigges du av? Sport, Power, Move, Shape, Fun eller Balance ta testen her:https://www.mywellness.com/skullerud
Les mer om våre spinningsykler.