Ny fysioterapeut

Nov 2016

Ingeborg er utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Utover dette har hun en master i klinisk fysioterapi med fordypning i muskel- og skjelettlidelser, fra Høgskolen i Bergen. Muskel- og skjelettlidelser omfatter en rekke ulike tilstander som har som fellesnevner at de er forbundet med smerte og/eller nedsatt funksjon knyttet til muskel- og skjelettsystemet, eksempelvis nakke-, skulder-, rygg-, hofte- og kneplager/lidelser. Ingeborg har en variert fysioterapibakgrunn fra kommunehelsetjenesten og privat praksis. 

Hun er opptatt av å holde seg faglig oppdatert, og etterstreber alltid å gjøre en grundig og helhetlig undersøkelse av deg som pasient. Dette legger til rette for en individuelt tilpasset behandling med øvelser og trening skreddersydd til ditt behov. Ingeborg har fokus på en aktiv tilnærming i behandlingen, som kombineres med supplerende tiltak som blant annet triggerpunktbehandling med nåler, slyngebehandling og/eller kinesiotape. Dette vil øke mulighetene dine til bedring på både kort og lang sikt. Ingeborg har tidligere spilt håndball aktivt og er i dag en ivrig mosjonist. Derfor har hun særskilt interesse for både å forebygge og behandle idretts- og treningsrelaterte plager og skader. 

Ta kontakt med resepsjonen for timebestilling på telefon 23 03 11 50 eller via e-post resepsjon@skullerudsportsenter.no.