godt voksen -Senior trening

Her på Skullerud Sport Senter har aldersgruppen Godt Voksen en spesiell posisjon.

VÅRT MÅL ER Å BLI NORGES FREMSTE KOMPETANSESENTER FOR SENIORTRENING.

Når vi sier godt voksen så mener vi aldersgruppen 60 år og oppover. En gruppe som har en spesiell plass hos oss på Skullerud Sport Senter, og er én av våre hovedsatsningsområder. I dag har vi over 600 glade seniormedlemmer som trener hos oss, og vi har plass til flere! Det er aldri for sent å begynne å trene. Faktisk kan helse- og treningsgevinsten være større for eldre mosjonister enn hos den yngre garde. Våre dyktige instruktører jobber hver dag med å legge til rette for trening slik at alle skal kunne finne sin treningsform, eller aktiviteter de trives og får utbytte av. Dette gjenspeiles også i våre timeplaner hvor flere av våre formiddagsgruppetimer er spesielt tilrettelagt for seniorer markert med GV for Godt Voksne. Se timeplanen godt voksne her.Kom og tren med andre spreke seniorer, uten å bekymre det for altfor høy musikk eller et forrykende tempo!
Egne gruppetimer for seniorer. Disse finner du på timeplanen med betegnelsen  GV (GV = Godt Voksen) se : Timeplan
Godt voksne trenger gruppetrening like mye som yngre mennesker, men vegrer seg ofte for å bli med på ordinære timer på grunn av høy musikk og et forrykende tempo. Dette har vi tatt konsekvensen av og har satt opp følgende gruppetimer med seniortrening på formiddagen som er spesielt tilrettelagt for deg som er godt voksen.
Hvorfor bør seniorer trene?

Gruppen godt voksne merker usedvanlig rask effekt av trening, ofte en raskere effekt enn hos yngre.
Forskning har vist at selv svært gamle mennesker kan ha veldig god nytte av trening. Styrketrening er spesielt bra.

Med økende alder skjer det et generelt tap av fysisk kapasitet og yteevne. Dette gjelder både utholdenhet og styrke. Alle mister gradvis muskelmasse etter hvert som alderen øker. Fysisk aktivitet i godt voksen alder kan ikke oppheve denne aldringsprosessen, men forsinke den. Tapet av muskelmasse kan reduseres ved hjelp av styrketrening, og alle kan vedlikeholde muskelstyrken langt oppi årene med riktig trening. Dette kan få stor betydning for hvordan du klarer seg i hverdagen når du blir eldre.
Regelmessig fysisk aktivitet kan forebygge en rekke kroniske sykdommer og lidelser som for eksempel hjerte og karsykdommer, diabetes 2, beinskjørhet, fedme og enkelte kreftformer, og bidrar derfor til å forebygge mange av de velferdssykdommene som har hatt en kraftig økning de siste årene. Kroniske lidelser som leddgikt, revmatisme og Bekhterevs sykdom kan også bli lettere å leve med dersom du trener jevnlig.

Gjennom regelmessig trening i godt voksen alder opprettholdes og forbedres balanse, kroppskontroll og styrke. Dette reduserer risikoen for ulykker som for eksempel fall og bruddskader.

Trening fremmer også den mentale helsen. Trening fører til at man føler seg yngre både i kropp og i sinn selv om man har nådd en godt voksen alder, og har derfor en positiv innvirkning på psyken. Fysisk aktivitet bedrer søvnen, og hvis du føler deg deprimert kan det også hjelpe å begynne å trene. Etter en treningsøkt opplever de fleste en følelse av velvære og etter en periode med trening opplever mange gradvis at de får en bedre selvfølelse.

For mange er det viktig å fortsette med fast rutiner i hverdagen etter endt arbeidsliv og da kan regelmessig trening med fast treningstider være en god løsning. Det sitter mange seniorer hjemme og kjeder seg på dagtid, ofte utrente og mange føler seg kanskje litt ensomme. Ved å begynne å trene på et treningssenter som har spesielt tilrettelagt trening for seniorer blir man også med i et sosialt fellesskap. Dette øker livskvaliteten og er med på å øke helsegevinstene en får gjennom treningen.
Er det farlig for eldre å trene?

Tidligere mente man at godt voksne mennesker ikke skulle trene. Man trodde ikke at denne gruppen ville ha særlig nytte av det, og frykten for skader var stor. Nyere forskning viser det motsatte, trening gir en rekke helsegevinster som kan føre til bedre livskvalitet også for denne gruppen.

Fornuftig fysisk aktivitet for seniorer innebærer ingen risiko. Tvert imot, det er farligere å være inaktiv! Fysisk aktivitet er livsviktig for eldre, men selvsagt må aktiviteten tilpasses til form og helsetilstand.

Mange er redde for å begynne med styrketrening fordi de frykter skader. Men det er faktisk tvert imot. Ved å trene opp styrken i muskulaturen kan man forebygge blant annet fall og dermed også fallskader.
Mange i denne aldersgruppen er også redde for at trening er farlig for sykdommene deres, men stort sett er fornuftig tilpasset trening ikke farlig. Så lenge det ikke finnes klare sykdomstegn, kan alle i denne aldersgruppen begynne med moderat fysisk aktivitet. Risikoen er liten og gevinsten stor. Er man i tvil, så bør man søke råd hos legen sin, men det viktigste er å lytte til signaler fra kroppen.

De som begynner å trene i godt voksen alder oppdager fort at det ikke er farlig å trene, og at det snarere fører mye positivt med seg.
Treningstips for godt voksne
Mange har litt for store forventninger til hva det er mulig å oppnå på kort tid. Sett deg realistiske mål. Start rolig og legg inn en gradvis økning etter hvert som du føler at formen blir bedre. En gang per uke er bedre enn ingenting. Trening skal bli en ny vane som varer livet ut, ikke noe du skal drive med veldig intensivt i en kort periode. En pause i treningen på en uke gjør ingen ting, men tar man pauser på flere måneder vil man gradvis tape den økte kapasiteten som er bygd opp gjennom treningen.

Trening skal være lystbetont. Begynner du med en treningsform som du syns er kjedelig, så velg noe annet. Finn noen å trene sammen med eller delta på gruppetimer. Det finnes gruppetimer som passer for alle!
Som senior på vårt treningssenter tilbyr vi deg hjelp av en erfaren trener til å tilpasse treningsprogrammet ditt slik at det er trygt og greit å utføre til tross for eventuelle skader eller sykdommer som du måtte ha. Hvilken aktivitet du skal velge, kommer an på hva slags trening du liker best selv og hvordan helsen din er. I våre seniortimer bruker vi treningsprinsipper der vi legger vekt på å oppnå god treningseffekt med lav risiko for skade. For å få best mulig fremgang, er det viktig med instruksjoner og hjelp fra en trener de første gangene du utfører disse øvelsene.

For alle våre godt voksne anbefaler vi både kondisjonstrening som styrker hjerte- og lungekapasiteten og styrketrening som øker muskelkraften. For den eldste gruppen av våre seniorer anbefaler vi også bevegelighetstrening og balansetrening.