godt voksen

Her på Skullerud Sport Senter har aldersgruppen Godt Voksen en spesiell posisjon.

Vi har som mål å spesialisere oss på nettopp denne gruppen, slik at vi blir Norges fremste kompetansesenter for seniortrening.

Med Godt Voksen mener vi menn og kvinner som befinner seg i aldersgruppen over 60 år. Ofte ser man at denne gruppen blir ignorert eller nedprioritert av de som driver treningssenter. Vi på Skullerud Sport Senter har derimot seniortrening som et hovedsatsingsområde. Vi er det treningssenteret i Oslo som satser mest på denne gruppen. Hos oss har vi mer enn 600 medlemmer over 60 år, og som senior hos oss blir du del av en gruppe som vi satser mye på.Det er aldri for sent å begynne trene. tvert i mot. mange godt voksne vil helsegevinsten av trene være større enn yngre. vi har dyktige treningsveiledere som jobber med legge til rette trening på et nivå alle kan gjennomføre. timeplanen vår gjenspeiler dette. en stor del våre gruppetimer seniortimer, det si timer spesielt tilrettelagt seniorer.
Egne gruppetimer for seniorer. Disse finner du på timeplanen med betegnelsen  GV (GV = Godt Voksen)
Godt voksne trenger gruppetrening like mye som yngre mennesker, men vegrer seg ofte for å bli med på ordinære timer på grunn av høy musikk og et forrykende tempo. Dette har vi tatt konsekvensen av og har satt opp følgende gruppetimer med seniortrening på formiddagen som er spesielt tilrettelagt for deg som er godt voksen.
Hvorfor bør seniorer trene?

Gruppen godt voksne merker usedvanlig rask effekt av trening, ofte en raskere effekt enn hos yngre.
Forskning har vist at selv svært gamle mennesker kan ha veldig god nytte av trening. Styrketrening er spesielt bra.

Med økende alder skjer det et generelt tap av fysisk kapasitet og yteevne. Dette gjelder både utholdenhet og styrke. Alle mister gradvis muskelmasse etter hvert som alderen øker. Fysisk aktivitet i godt voksen alder kan ikke oppheve denne aldringsprosessen, men forsinke den. Tapet av muskelmasse kan reduseres ved hjelp av styrketrening, og alle kan vedlikeholde muskelstyrken langt oppi årene med riktig trening. Dette kan få stor betydning for hvordan du klarer seg i hverdagen når du blir eldre.
Regelmessig fysisk aktivitet kan forebygge en rekke kroniske sykdommer og lidelser som for eksempel hjerte og karsykdommer, diabetes 2, beinskjørhet, fedme og enkelte kreftformer, og bidrar derfor til å forebygge mange av de velferdssykdommene som har hatt en kraftig økning de siste årene. Kroniske lidelser som leddgikt, revmatisme og Bekhterevs sykdom kan også bli lettere å leve med dersom du trener jevnlig.

Gjennom regelmessig trening i godt voksen alder opprettholdes og forbedres balanse, kroppskontroll og styrke. Dette reduserer risikoen for ulykker som for eksempel fall og bruddskader.

Trening fremmer også den mentale helsen. Trening fører til at man føler seg yngre både i kropp og i sinn selv om man har nådd en godt voksen alder, og har derfor en positiv innvirkning på psyken. Fysisk aktivitet bedrer søvnen, og hvis du føler deg deprimert kan det også hjelpe å begynne å trene. Etter en treningsøkt opplever de fleste en følelse av velvære og etter en periode med trening opplever mange gradvis at de får en bedre selvfølelse.

For mange er det viktig å fortsette med fast rutiner i hverdagen etter endt arbeidsliv og da kan regelmessig trening med fast treningstider være en god løsning. Det sitter mange seniorer hjemme og kjeder seg på dagtid, ofte utrente og mange føler seg kanskje litt ensomme. Ved å begynne å trene på et treningssenter som har spesielt tilrettelagt trening for seniorer blir man også med i et sosialt fellesskap. Dette øker livskvaliteten og er med på å øke helsegevinstene en får gjennom treningen.
Er det farlig for eldre å trene?

Tidligere mente man at godt voksne mennesker ikke skulle trene. Man trodde ikke at denne gruppen ville ha særlig nytte av det, og frykten for skader var stor. Nyere forskning viser det motsatte, trening gir en rekke helsegevinster som kan føre til bedre livskvalitet også for denne gruppen.

Fornuftig fysisk aktivitet for seniorer innebærer ingen risiko. Tvert imot, det er farligere å være inaktiv! Fysisk aktivitet er livsviktig for eldre, men selvsagt må aktiviteten tilpasses til form og helsetilstand.

Mange er redde for å begynne med styrketrening fordi de frykter skader. Men det er faktisk tvert imot. Ved å trene opp styrken i muskulaturen kan man forebygge blant annet fall og dermed også fallskader.
Mange i denne aldersgruppen er også redde for at trening er farlig for sykdommene deres, men stort sett er fornuftig tilpasset trening ikke farlig. Så lenge det ikke finnes klare sykdomstegn, kan alle i denne aldersgruppen begynne med moderat fysisk aktivitet. Risikoen er liten og gevinsten stor. Er man i tvil, så bør man søke råd hos legen sin, men det viktigste er å lytte til signaler fra kroppen.

De som begynner å trene i godt voksen alder oppdager fort at det ikke er farlig å trene, og at det snarere fører mye positivt med seg.
Treningstips for godt voksne
Mange har litt for store forventninger til hva det er mulig å oppnå på kort tid. Sett deg realistiske mål. Start rolig og legg inn en gradvis økning etter hvert som du føler at formen blir bedre. En gang per uke er bedre enn ingenting. Trening skal bli en ny vane som varer livet ut, ikke noe du skal drive med veldig intensivt i en kort periode. En pause i treningen på en uke gjør ingen ting, men tar man pauser på flere måneder vil man gradvis tape den økte kapasiteten som er bygd opp gjennom treningen.

Trening skal være lystbetont. Begynner du med en treningsform som du syns er kjedelig, så velg noe annet. Finn noen å trene sammen med eller delta på gruppetimer. Det finnes gruppetimer som passer for alle!
Som senior på vårt treningssenter tilbyr vi deg hjelp av en erfaren instruktør til å tilpasse treningsprogrammet ditt slik at det er trygt og greit å utføre til tross for eventuelle skader eller sykdommer som du måtte ha. Hvilken aktivitet du skal velge, kommer an på hva slags trening du liker best selv og hvordan helsen din er. I våre seniortimer bruker vi treningsprinsipper der vi legger vekt på å oppnå god treningseffekt med lav risiko for skade. For å få best mulig fremgang, er det viktig med instruksjoner og hjelp fra en treningsveileder de første gangene du utfører disse øvelsene.

For alle våre godt voksne anbefaler vi både kondisjonstrening som styrker hjerte- og lungekapasiteten og styrketrening som øker muskelkraften. For den eldste gruppen av våre seniorer anbefaler vi også bevegelighetstrening og balansetrening.